Beteg Network - Egészség és Életmód Portál

3.0 Beta

            vzAz egészség fogalmának meghatározása igen nehéz feladat. Jelentőségét akkor ismerjük fel igazán, amikor csorbát szenved. Az Egészségügyi Világszervezet definíciója szerint az egészség nem csupán a betegség és az elesettség hiánya, hanem a teljes testi-, érzelmi-értelmi-, és szociális jólét állapota. Az egészséges ember tevékeny, szívesen végzi dolgát, kiegyensúlyozott, jól érzi magát a környezetében. Tulajdonképpen bonyolult egyensúlyi állapotról van szó, melynek fenntartása tudatos erőfeszítést igényel.

 

 A nyavalya lóháton jön, gyalog megy

      A betegség kialakulásában szociális, gazdasági és környezeti tényezők egyaránt szerepet játszanak. Régóta tudjuk, hogy jobb a betegséget megelőzni, mint kezelni. Előrelépésre csak az orvostudományi ismereteken alapuló, jól kivitelezett népegészségügyi program révén kerülhet sor. Ehhez pedig széleskörű társadalmi összefogásra van szükség. A betegségek előfordulási gyakorisága a tükrözi azt, ahogyan az emberek élnek. Az egészségkultúra az a közösségi cél-, és eszközrendszer, amely az egészség megőrzésére, helyreállítására és fejlesztésére törekszik.

      Úton-útfélen találkozunk a megelőzés fontosságát hangoztató adatokkal. Az egészséges táplálkozásról és életmódról, egészségnevelésről szóló híradások, újságok révén nagyfokú tájékozottságra tehet szert minden érdeklődő. Az egészséges életmód kialakításának célja a lakosság egészségi állapotának hosszú távú javítása.

 Az egészség, mint érték

       Minden nap lényeges és lényegtelen teendőket választunk el egymástól. Ez alapján hajtjuk végre feladatainkat. Döntéseinken keresztül válik mások számára is érthetővé, hogy mi jelent számunkra értéket és mi nem. Az egyes emberek tevékenységének, különféle megnyilvánulásainak hátterében tehát értékek állnak. A különböző értékek értékrendszerré formálódnak bennünk.

     Azért tanulunk, hogy különbséget tudjunk tenni jó és rossz között. Fontos, hogy nyitottak maradjunk az újra és újra felbukkanó figyelmeztetésekre. Ebben rejlik a haladás lehetősége. Így van ez az egészség vonatkozásában is. A család kitüntetett szerepet tölt be az értékrend formálódásában. Egészséges nemzedékeket nevelni, a biológiai vagyont magas szinten továbbörökíteni azok a családok képesek, melyek megfelelő mintát nyújtanak gyermekeiknek.

      Tudjuk, hogy a szokások megváltoztatása éveket, gyakran évtizedeket vesz igénybe, és ezért semmilyen program nem képes egyik napról a másikra látványos eredményeket felmutatni. A segítő szándéknak mégis egyetlen esélye marad, hogy a kedvező viselkedési elemeket minél több ember életvitelébe beépítse. Ennek ellenére egyre több betegség vezethető vissza az egészségkárosító szenvedélyekre és devianciákra. Népegészségtani szempontból az alábbiakat kell kiemelnünk: dohányzás, túlzott alkoholfogyasztás, drogfogyasztás, illetve gyógyszerfogyasztással történő visszaélés. Kiemelt figyelmet kell szentelni a serdülőkorúak és fiatal felnőttek kockázatkereső magatartására. Saját egészségünk érdekében.

A prevenció(=megelőzés) szintjei:

Elsődleges megelőzés: a betegségre hajlamosító kockázati tényezők felszámolását jelenti. Célja a betegség kialakulásának megakadályozása. Pl. egészséges életmód, rendszeres testmozgás, védőoltások stb.

Másodlagos megelőzés: Feladata a betegségek korai stádiumban történő felismerése és kezelése. A szűrővizsgálatokat is ennek érdekében végzik.

Harmadlagos megelőzés: A betegek rendszeres kontroll vizsgálatát és kezelését, rehabilitációját, az állapotromlás megakadályozását jelenti. Az életminőség javítására irányul.

      Mindhárom terület széles eszköztárral rendelkezik, igazi hatékonyságot azonban csak megfelelő lakossági összefogás mellett érhetnek el. A központilag szervezett szűréseken (méhnyakrák-, emlőrák-, vastagbélrák szűrés) való megjelenés nem csupán egyéni, de társadalmi érdek is. Ezért minden lehetőséget meg kell ragadnunk a szűrővizsgálatokon való részvétel fontosságának hangsúlyozására.

      A magyarországi gondozói hálózat elemei: terhes- és csecsemőgondozás, tüdőgondozás, nemibeteg-gondozás, onkológiai gondozás, osteoporosis gondozás, pszichiátriai gondozás. Hálózaton kívüli területek szakorvosi kompetenciába tartoznak: szívbeteg-, diabetes-, pajzsmirigy-gondozás, lipid ambulancia.

A későbbiekben néhány prevenciós stratégiai vázlatot fogunk áttekinteni.